AgroBio Opava Signum 7,5g

75,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 3 ks
Choceň 5 ks
Tišnov 7 ks
Skuteč 2 ks
Velké Meziříčí 15 ks
Bystřice 4 ks
Mohelnice 9 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594013428507

AgroBio Opava Signum 7,5g


Fungicidní přípravek proti moniliové spále meruněk, višní a plísni šedé u jahodníku.Účinné látky:
- Boskalid 267 g/kg
- Pyraklostrobin 67 g/kg

Jak účinkuje?
- Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů.
- Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny.
- Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.
- Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
- Meruňky (moniliová spála)
- Višně ( moniliová spála)
- Jahodník (plíseň šedá)

Jak jej použít?
- meruňky a višně ošetřujeme na začátku kvetení, jestliže v průběhu kvetení trvá deštivé počasí a teploty pod 13 °C, tak ošetření
zopakujeme při dokvétání
- jahodníky – ošetřujeme v první polovině kvetení, v případě potřeby aplikaci za týden od prvního ošetření zopakujeme
- maximální počet aplikací: meruňky, višně - max. 3x, jahodníky max. 2x.
- postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
- přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Plodina, indikace
Jahoda, Plíseň šedá:
- OL = 7 dní
- Aplikujte v první polovině kvetení, v případě potřeby zopakujte aplikaci za týden od prvního ošetření.
- Aplikace: Postřík (Duben, Květen)
- Dávkování: 18g/10l vody

Meruňka, Monoliová spála:
- OL = AT
- Aplikujte na začátku kvetení, jestliže v průběhu kvetení trvá deštivé počasí a teploty pod 13 °C, tak ošetření
zopakujeme při dokvétání.
- Interval mezi aplikacemi 7 - 14 dní. Max. 3x za vegetaci.
- Aplikace: Postřik (Duben, Květen)
- Dávkování: 7,5g/10l vody

Višeň, Moniliová spála:
- OL = AT
- Aplikujte na začátku kvetení, jestliže v průběhu kvetení trvá deštivé počasí a teploty pod 13 °C, tak ošetření
zopakujeme při dokvétání.
- Interval mezi aplikacemi 7 - 14 dní. Max. 3x za vegetaci.
- Aplikace: Postřik (Duben, Květen)
- Dávkování: 7,5g/10l vody

Příprava aplikační kapaliny:
- Příslušné množství přípravku se rozmíchá v menším množství vody v pomocné nádobě, přes síto se vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem.
- Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání aplikační kapaliny.
- Připravenou aplikační kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Specifikace produktu:
• Značka: AgroBio
• Produktové číslo:
• EAN: 8594013428507
• Hmotnost cca: 0,1 kg
• Výrobce: AgroBio Opava
• Plodiny: Meruňka
• Indikace(choroby, škůdci, atd.): Monoliová spála
• Skupina: Fungicidy
• Přírodní: Ne
• Ekologický: Ne
• Mechanický: Ne
• Chemický: Ano
• Dobu použitelnosti: 24 měsíců od data výrobyVAROVÁNÍ:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

UPOZORNĚNÍ
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

K zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně a ne stále po sobě bez přerušení
ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.