BOCHEMIT Dřevosan PROFI zelený 1 kg

279,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 1 ks
Tišnov 3 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595035724011

BOCHEMIT Dřevosan PROFI zelený 1 kg


PROFESIONÁLNÍ Vysoce účinný, koncentrovaný, vodou ředitelný, tekutý impregnační přípravek na bázi organických biocidních složek, který slouží k dlouhodobé preventivní ochraně stavebního dřeva proti škodlivému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. K ošetření až 66m2 dřeva


• Tento ochranný přípravek je určený zejména pro profesionální použití, ale vzhledem k jeho snadné aplikaci ho může používat i široká veřejnost.
• Určený pro dřevo jak v interiéru, tak v exteriéru, ve třídách ohrožení 1, 2 a 3, ve kterém je fixován již za 3 hodiny od aplikace.
• Přípravek lze aplikovat jako preventivní ochranu na dřevěné střešní konstrukce, obklady, podlahy, dřevěné štíty, konstrukční díly, venkovní podhledy, protihlukové stěny či zahradní stavby ukotvené do země na jiných než dřevěných pilířích.
• Nemá korozivní účinky.
• Vodou ředitelný tekutý impregnační přípravek určený pro preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním v interiéru i exteriéru.

Charakteristika produktu:
• Vysoce účinná a dlouhodobá preventivní ochrana
• Vodou ředitelný
• Určený pro interiéry i exteriéry
• Preventivně účinný pro dřevo v třídách použití 1, 2 a 3 (ČSN EN 335)
• Testován podle evropských technických norem (EN 113, EN 839, EN 46, EN 73, EN 84)
• Vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001 a 14001

Oblasti použití:
• Preventivní ochrana stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám jako jsou dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoč a proti plísním
• Povrchové ošetření dřevěných střešních konstrukcí, obkladů, podlah, konstrukčních dřevěných dílů, štítů, venkovních podhledů, zahradních staveb

Vlastnosti a vzhled ošetřeného dřeva:
• Výrobek po naředění vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo nezapáchá.
• Bezbarvá varianta nemění vzhled ošetřeného dřeva.

Aplikace:
• Nátěr
• Postřik
• Máčení

Technologické aplikační postupy:
• Před použitím promíchejte! Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka a starých nátěrů.
• Nelze aplikovat na mokrý nebo promrzlý podklad.
• Při aplikaci máčením závisí doba máčení vedle opracování (od pily, hoblování) především na vlhkosti dřeva.
• Je nutné si dobu máčení ověřit (vážením ošetřeného dřeva nebo úbytkem aplikačního roztoku).
• Opakované nánosy se provádí vždy až po zaschnutí předchozího.
• Ošetřené dřevo vystavené venkovní povětrnosti je vhodné chránit před popraskáním vhodným dekorativním nátěrem (lazury, laky ředitelné vodou nebo rozpouštědly), např. přípravkem Bochemit Estetik.
• Bochemit Dřevosan Profi se při teplotě +20 °C až 30 °C ve dřevě fixuje do tří hodin.
• Při nižší teplotě (+19 °C až +5 °C) se doba fixace prodlužuje až na 24 hodin.
• Bochemit Dřevosan Profi není určen pro ošetření dřevěného nábytku, hraček a dřeva, které je určené k přímému styku s potravinami, krmivy nebo pitnou vodou.
• Použité nářadí nutno ihned po aplikaci umýt vodou.

Životnost provedené ochrany:
• Nedojde-li k mechanickému narušení povrchu ošetřeného dřeva, je životnost v interiéru časově neomezená (doporučené provedení prohlídky, event. opakované ošetření po 20 letech), v exteriéru bez krycího nátěru 10 let (následně provést kontrolu a případně opakovat ošetření).

Výhody:
• Vysoce účinný přípravek s dlouhotrvající prevencí
• Bez korozivních účinků
• Vhodný pro exteriéry a interiéry

Jiné informace:
Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.
Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.

Aplikační teplota:
• > +5°C

Spotřeba:
• 1 kg koncetrátu = 66 m2 (interiér); 33 m2 (exteriér)

Specifikace:
• Výrobce: Bochemie
• Značka: Bochemit
• Označení produktu: 2701082
• EAN: 8595035724011
• Balení: 1 kg

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Přípravek na ochranu dřeva / prostředek na ochranu dřeva / ochrana dřeva proti houbám / nátěr na ochranu dřeva