BULDOK Odrezovač 1kg

115,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 5 ks
Choceň 5 ks
Velká Bíteš 7 ks
Velké Meziříčí 3 ks
Nové Město 2 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595035732566

BULDOK Odrezovač 1kg


Bezoplachový, nehořlavý odrezovač s taninem a složkami, které rozpouštějí rez a vytvářejí ochranný povlak.


BULDOK ODREZOVAČ je bezoplachový, nehořlavý odrezovač na bázi organických a anorganických složek s taninem, které rozpouštějí rez a vytváří lesklý a tvrdý ochranný povlak.
• Zrezivělé povrchy čistí a pasivuje do barvy ocele.
• Ochranný povlak zvyšuje spolu s uzavíracími barevnými nátěry odolnost ošetřených kovových povrchů vůči další korozi.
• Snadná aplikace, neoplachuje se.

Použití:
• Odrezování zkorodovaných železných a litinových povrchů

Výhody:
• Zrezivělé povrchy čistí a pasivuje do barvy ocele
• Snadná aplikace, neoplachuje se
• Ochranný povlak zvyšuje spolu s uzavíracími barevnými nátěry odolnost ošetřených kovových povrchů vůči další korozi
• Odrezovač s taninem

Pracovní postup:
• Silnou, opadávající rez okartáčujte.
• Nanášejte štětcem nebo ponořováním.
• Počet nátěrů a doba ponoru se řídí hloubkou koroze.
• Ošetřený povrch neoplacujte.

Technické údaje
• Složení inhibitory koroze vázané na kyselině fosforečné a směsi alkoholů
• Konzistence kapalina průhledné modro-fialové barvy
• Hustota 1100 kg/m3 při 20 °C
• Hodnota pH cca 1
• Bod vzplanutí 100 °C
• Mísitelnost s vodou neomezená
• Pracovní teplota +5 °C až + 30 °C
• Spotřeba asi 15 m2 / litr

Upozornění:
• Nepoužívejte k ošetřování/čištění jiných než železných a litinových povrchů.
• U silně zrezivělých povrchů může při silnějším a zejména dokonale nerozetřeném nánosu odrezovače vznikat bílý povlak ve vodě nerozpustných fosforečnanů.
• Povlak omezuje korozi a je přetíratelný krycími nátěry.
• V případě požadavku bez použití krycího nátěru povrch do 5 minut opláchněte vodou a osušte.

Čištění:
• Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem.
• Použité nářadí neprodleně po použití umyjte vodou.

Spotřeba:
• 1 kg ošetří cca 15 m2

Jiné informace:
• Nepoužívejte k ošetření/čistění jiných než železných a litinových povrchů. Výrobek obsahuje tanin.

Specifikace:
• Výrobce: METRUM
• Značka: Buldok
• Číslo produktu: 2710511
• EAN: 8595035732566
• Balení: 1 kg

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.