ČESKÝ STAVITEL Polyuretanové lepidlo D4 profi ČS 500 g

340,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 2 ks
Tišnov 2 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595035720280

ČESKÝ STAVITEL Polyuretanové lepidlo D4 profi ČS 500 g


Voděodolné polyuretanové profi lepidlo na dřevo, kategorie odolnosti D4. Pro lepení obtížně lepitelných truhlářských dílů.


• Lepidlo je určeno pro lepení obtížně lepitelných truhlářských dílců, například lepení dřevěných rámů, lakovaných ploch (PU nebo polyesterové laky) navzájem nebo k jiným, i nesavým povrchům (melaminové povrchy, kovy apod.).
• Má vysokou přilnavost k většině stavebních materiálů jako dřevo, dýha, sádrokarton, cihla, beton, omítka.

Spotřeba:
• 100 až 200 g/m2

Barva obsahu:
• Hnědá

Specifikace:
• Výrobce: METRUM
• Značka: Český Stavitel
• Označení produktu: 0700172
• EAN: 8595035720280
• Balení: 500 g

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 Může způsobit poškození dýchacích cest (inhalačně) při prodloužené nebo opakované expozici. Expoziční vstup: Vdechování.

Lepidlo na dřevo / lepidlo na lepení dřeva / lepidlo dřeva