Chloramin T 1kg sáček

405,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 5 ks
Choceň 1 ks
Tišnov 7 ks
Skuteč 1 ks
Velké Meziříčí 5 ks
Bystřice 1 ks
Nové Město 2 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.

Chloramin T 1kg - sáček

Do vyprodání zásob!

Univerzální práškový chlorový dezinfekční přípravek pro nejširší použití. Vyznačuje se spolehlivostí a širokým spektrem dezinfekční účinnosti. Vhodný pro dezinfekci povrchů a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství komunální hygieně, veterinární praxi a pro dezinfekci pitné vody.

Účinná látka:
N-chlor-4methylbenzen-1 sulfonamid, sodná sůl 81% (810 g/kg) (EC 204-854-7)

Spektrum účinnosti:
baktericidní, MRSA, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Návod na použití:
Pro dezinfekci se ředí vodou o teplotě 20 - 25 °C na příslušnou koncentraci roztoku. 1 % pracovní roztok se připraví rozpuštěním 100 g Chloraminu T v 990 ml vody. Předem odstraňte z ošetřovaných ploch a povrchů hrubé nečistoty. Velké plochy a povrchy otřete textilií smočenou v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Aplikaci je možno provést i postřikem. Je nutné zajistit dokonalé smočení dezinfikovaného povrchu. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, nutno po dezinfekci opláchnout pitnou vodou.

Pozor! Určeno pro profesionální trh! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může vyvolat nebezpečné plyny (chlor). Chlorové přípravky mohou mít bělící účinky.

Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plny při styku s kyselinami. Způsobuje poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte prach. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Skladování: Skladovat v suchých prostorách v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Skladovací teplota od -20 do +30 °C. Nevystavovat dlouhodobě přímému slunečnímu záření. Zbytkové množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití, větší množství odevzdejte k likvidaci oprávněným firmám. Prázdný obal důkladně vypláchněte a odevzdejte k recyklaci.

Vysoce účinný univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi chlóru pro nejširší použití: dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnictví, zemědělství, komunální hygieně, zpracování potravin a masa, veterinární prax dezinfekce pitné a technologické vody dezinfekce vody v chovech ryb dezinfekce po likvidaci následků živelných katastrof dezinfekce a bělení textílií

Účinné látky tosylchloramide sodium (CAS 127-65-1, EINECS 204-854-7)obsah aktivního chloru 25 %

Spektrum účinnosti baktericidní, plně virucidní mykobaktericidní, fungicidní, fungicidní

Aplikace

Dezinfekce pitné vody: dávkujte 10g/ 1000 l vody (10g/ 1 m3) vody, doba působení 30 min.

Dezinfekce vody v rybářství:

Před zarybněním: 500 g/ 1000 m3 vody, 2 dny
Profylaktická dezinfekce vody za přítomnosti ryb: 200 g/ 1000 m3 vody, každých 10 dní
Oblast použití

Doporučuje se k denní dezinfekci (profylaxe, sanitární dny, likvidace ohniskové infekce) ve všech prostorách zdravotnických, zemědělských, průmyslových , potravinářských a jiných zařízení, která jsou vystavena silné biologické, infekční zátěži, nebo vyžadují vysokou dezinfekční čistotu. Vhodný k dezinfekci stálo barevného prádla,nádobí, sanitárních zařízení, odpadů, pitné a technologické vody.

Typ přípravku

Biocidní přípravek

Upozornění

Silně koncentrované roztoky dráždí sliznice a pokožku. Přípravek má bělící účinky. Aplikujte na plochy, které jsou odolné vůči působení chlóru. Prostředek nekombinujte s jinými čistícími prostředky a kyselinami, může se uvolňovat chlor. Při práci používejte ochranné rukavice.

Doba použitelnosti 24 měsíců v uzavřeném obalu

Účinnost na mikroorganismy

Testovaný mikroorganismus

Evropská norma

Koncentrace

Expozice

Baktericidní

Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae, Escherichia Coli

EN 13727 0,500% 30 min

S.aureus, Ps. Aeruginosa, E. hirae, P. vulgaris

EN 14349 2,000% 30 min

MRSA

SOP 0,370% 2 min

Virucidní

Poliovirus, Adenovirus prEN14476 1,00% 30 min

Mykobaktericidní

Mycobacterium Avium, Mycobacterium Terrae

EN 14348 1,00% 60 min

EN 14348 2,00% 30 min

Tuberkulocidní

Mycobacterium Avium, Mycobacterium Terrae

EN 14348 1,00% 60 min

EN 14348 2,00% 30 min

Mycobacterium Terrae 1,000% 30 min

Fungicidní

Candida Albicans, Aspergilus Niger

EN 13624 1,000% 30 min

Sporicidní

Bacillus Subtilis , Clostridium sporogenes

EN 1656 4% 30 min

C. Difficile, C. sporogenes

En 13704 4% 60 min