Hü-Ben Stimulax I práškový stimulátor růstu, zakořeňovač 100ml

65,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 7 ks
Choceň 1 ks
Velké Meziříčí 13 ks
Bystřice 8 ks
Mohelnice 2 ks
Nové Město 7 ks
Velká Bíteš 1 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8592213010201

Hü-Ben Stimulax I práškový stimulátor růstu, zakořeňovač 100ml - pro kvalitní zakořenění a tvorbu kořenové soustavy roslinných řízků


Stimulátor pro zakořeňování rostlin - práškový

Stimulax I je pomocný rostlinný přípravek na bázi směsi solí v talku určený pro kvalitní zakořenění a urychlenou tvorbu kořenové soustavy bylinných i dřevnatých řízků.Chemické a fyzikální vlastnosti:
kyselina ß - indolyloctová minimálně 0,06 %
kyselina a - naftyloctová minimálně 0,06 %
kyselina ß - indolylmáselná minimálně 0,05 %

Použití:
- Řízky pro zakořeňování připravíme tak, že cca 2 - 3 cm odlistíme a tuto část smočíme ve vodě.
- Nad otvorem v množárně se zahradní zeminou nebo pískem posypeme navlhčenou část řízku Stimulaxem I a přitlačíme zeminu.
- Jak řízky tak zeminu udržujeme neustále vlhkou. V krátké době pak řízky vytvoří bohatý kořenový systém.

Dávkování:
- obsah balení 100 ml postačuje přibližně pro 600 řízků

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Specifikace produktu:
• Značka: Stimulax
• Produktové číslo:
• EAN: 8592213010201
• Hmotnost balení: 0,1 kg
• Objem balení: 100 ml
• Výrobce: Hü-Ben
• Český Výrobek

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P301 + P330 + P331 + P315 Při požití: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P303 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla