Hü-Ben Stimulax III gelový stimulátor růstu, zakořeňovač 130ml

75,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 3 ks
Velké Meziříčí 2 ks
Bystřice 5 ks
Mohelnice 6 ks
Nové Město 1 ks
Velká Bíteš 2 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8592213010317

Hü-Ben Stimulax III gelový stimulátor růstu, zakořeňovač 130ml - pro kvalitní zakořenění a tvorbu kořenové soustavy roslinných řízků
Stimulátor pro zakořeňování rostlin - tekutý

Stimulax III je pomocný rostlinný přípravek na bázi směsi solí v talku určený pro kvalitní zakořenění a urychlenou tvorbu kořenové soustavy bylinných i dřevnatých řízků.

Chemické a fyzikální vlastnosti:
kyselina ß - indolyloctová minimálně 0,06 %
kyselina a - naftyloctová minimálně 0,06 %
kyselina ß - indolylmáselná minimálně 0,05 %

Použití:
- Řízky pro zakořeňování připravíme tak, že spodní část řízku cca 2 - 3 cm zbavíme listů, ponoříme do stimulátoru a pomalu vyjmeme, aby na řízku zůstalo větší množství Stimulaxu.
- Poté řízky zasadíme do připraveného zahradního substrátu nebo písku.
- Při sázení dbáme, abychom Stimulax nesetřeli. V krátké době pak řízky vytvoří bohatý kořenový systém.
- Jak řízky tak zeminu udržujeme neustále vlhkou.

Dávkování:
- obsah balení 130 ml postačuje přibližně pro 600 řízků

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Specifikace:
- Značka: Stimulax
- Produktové číslo:
- EAN: 8592213010317
- Hmotnost balení: 0,15 kg
- Objem balení: 130 ml
- Výrobce: Hü-Ben
- Český Výrobek

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P301 + P330 + P331 + P315 Při požití: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P303 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla