Agro CS KRISTALON Muškát - koncentrované hnojivo v lahvi 200 g

59,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 2 ks
Skuteč 3 ks
Mohelnice 28 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594005006751

Agro CS KRISTALON Muškát - koncentrované hnojivo v lahvi 200 g

KRISTALON Muškát - koncentrované hnojivo v láhvi představuje zcela revoluční způsob použití.
Usnadní přípravu kapalného koncentrátu. Jeho aplikace při namíchání hnojivé zálivky bude rychlejší a bezpečnější.
Toto prémiové hnojivo je vhodné pro muškáty a pro ostatní balkónové rostliny – surfinie, begonie, fuchsie, lobelky, vějířovky, gazánie atd.
Ve čtyřech krocích (dolij vodu - protřep - nařeď - zalij) lze dodat rostlinám zásobu všech základních živin.
Ty jsou pro rostliny dobře přijatelné. Rostliny jsou zelenější a vytvářejí bohatší kvetení.
Mikroprvky v hnojivu (bór, molybden, měď, železo, mangan a zinek) působí na rostliny blahodárně jako vitamíny.

Přednosti tohoto druhu Kristalonu:
- Optimální poměr N, P a K pro vegetativní růst.
- Pro balkónové rostliny - muškáty, surfinie, begonie, fuchsie, lobelky, bakopy, vějířovky, gazánie, kejklířky apod.
- Unikátní složení - obsahuje 50% fosforu ve zvláštní formě polyfosfátů SUPER P - dle výzkumu pro rostliny přijatelnější a ještě účinnější.
- Zajišťuje lepší růst, syté barvy květů a bohatý kořenový systém.
- Rychlý a viditelný účinek.
- Silné a dlouhé výhony, bohatá květenství.
- Zamezuje žloutnutí listů.

- Krystalické vodorozpustné NPK hnojivo
- Složení: NPK (dusík - fosfor - draslík) 17 - 6 - 25 + 15 SO3 +mikroprvky (17% N + 6% P2O5 + 25% K2O + 15% SO3 + mikroprvky)
- Bohatý zdroj živin a mikroprvků
- Rychlá příprava kapalného koncentrátu, lepší tvorba hnojivé zálivky
- Balení 200 g nahradí 2 l běžného kapalného hnojiva
- Speciální koncentrát až na 200 l hnojivé zálivky
- Aplikujte pravidelně 1 x za týden v období vegetace (květen - září) na mírně vlhký substrát nebo do zásobní misky
- Lze také použít k přihnojování na list formou postřiku
- Pokud koncentrát nespotřebujete, bezpečně ho uzavřete víčkem pro další použití
- Na víčku je dětská pojistka
- Lahev má praktické odnosné ucho (lepší manipulace)

Obsah stopových prvků:
- B rozpustný ve vodě 0,025 %
- Mo rozpustný ve vodě 0,004 %
- Fe rozpustné ve vodě 0,07 % / v chelátu s EDTA 0,07 %
- Cu rozpustná ve vodě 0,01 % / v chelátu s EDTA 0,007 %
- Mn rozpustný ve vodě 0,04 % / v chelátu s EDTA 0,028 %
- Zn rozpustný ve vodě 0,025 % / v chelátu s EDTA 0,018 %

Použití:
- Kristalon Muškát v lahvi přináší revoluční způsob použití, jenž umožňuje přípravu kapalného koncentrátu tohoto hnojiva.
- Nejedná se o běžné kapalné hnojivo, nýbrž o koncentrovaný roztok s vysokým obsahem živin a mikroprvků, který se připravý tak, že se lahev s hnojivým obsahem doleje vodou a uzavře víčkem, přičemž se následně důkladně protřepe, a nechá rozpustit.
- Jakmile je tento koncentrovaný roztok připravený, lze použít pro přípravu hnojivé zálivky.
- Hnojivá zálivka se připravý smícháním jednoho víčka (15 ml) koncentrátu s 3 l vody. Hnojivo se aplikuje na povrch zeminy zálivkou nebo postřikem na list tzv. foliární aplikací.
- Na list nepřihnojujeme na přímém slunci. Rostliny hnojíme 1x týdně v době vegetace (květen až září).
- Balení 200 g je 1 l koncentrovaného roztoku což je cca 200 l zálivky - 200 l postřiku.

Specifikace:
- Značka: Kristalon
- Produktové číslo: 000510
- EAN: 8594005006751
- Hmotnost balení: 1 kg
- Objem balení: 1 l
- Výrobce: Agro CS a.s.

VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

UPOZORNĚNÍ
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.