Agro CS Kristalon Okrasné dřeviny 0,5 kg

115,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 15 ks
Nové Město 7 ks
Velká Bíteš 5 ks
Havlíčkův Brod 14 ks
Tišnov 17 ks
Skuteč 6 ks
Bystřice 8 ks
Mohelnice 7 ks
Choceň 16 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594005001992

Agro CS Kristalon Okrasné dřeviny 0,5 kg


KRISTALON Okrasné dřeviny je krystalické ES hnojivo, vodorozpustné a určené pro přihnojování okrasných dřevin, růží, okrasných keřů v období vegetace do konce srpna.


Poskytuje výborný soulad mezi množstvím dodávaných živin a potřebami rostlin.
Zamezuje žloutnutí listů a jehličí.

- Hnojivo je velmi účinné.
- Poměr živin N-P-K (17-6-18) + 2 % Mg + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
- Mikroprvky jako rostlinné „vitamíny“ pro výbornou kondici rostlin
- Aplikuje se zálivkou i postřikem 1 x za 2 týdny
- Dávkování: 2 odměrky (2 x 10 g) hnojiva do 10 l vody
- Balení 0,5 kg vystačí na 250 l zálivky
- ES hnojivo = neomezená exspirace produktu v originálním obalu

TIP:
Koncem srpna přihnojte 2x KRISTALONem Podzim, který zvýší odolnost rostlin proti vymrzání.

Hnojiva KRISTALON jsou na českém trhu již od roku 1996 a jsou trvale označována za nejlepší a nejznámější!
Každoročně jsou vyhlašována jako nejoblíbenější na trhu!
Díky svým výborným hnojivým účinkům jsou oblíbena nejen u malospotřebitelů, ale stala se i hnojivy profesionálů!

Specifikace produktu:
• Značka: Kristalon
• Produktové číslo: 000523
• EAN: 8594005001992
• Hmotnost balení: 0,5 kg
• Výrobce: Agro CS a.s.

VAROVÁNÍ!
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.