Agro CS Zahradnické hnojivo 2,5 kg

129,00 s DPH
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594005006713

Agro CS Zahradnické hnojivo 2,5 kg

AGRO Zahradnické hnojivo je univerzální bezchloridové granulované organominerální hnojivo.
Obsahuje vysoké dávky živin ve formě okamžitě přijatelné pro rostliny a živiny pozvolna působící až 2 měsíce.
Toto unikátní hnojivo je obohacené o přírodní hnojivo GUANO, což představuje zdroj dobře přijatelného fosforu.
Obsažené mořské řasy jsou zdrojem minerálních látek a růstových hormonů pro vyšší stimulaci klíčení, prokořeňování a růst.
Použití hnojiva je vhodné pro celou zahradu.

- Unikátní česká receptura
- Podporuje zdraví, růst, kvetení a úrodu
- Uplatnění na celé zahradě (ovoce, zelenina, okrasné keře a trvalky aj.)
- Dávkování: základní hnojení před výsadbou 25 - 60 g/m2, přihnojování v průběhu vegetace 10 - 20 g/m2, dle typu rostliny

Specifikace:
- Značka: Agro
- Produktové číslo: 000863
- EAN: 8594005006713
- Hmotnost balení: 2,5 kg
- Výrobce: Agro CS a.s.

VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

UPOZORNĚNÍ
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte

Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.