BOCHEMIT Dřevosan hnědý 5 kg

919,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 1 ks
Tišnov 1 ks
Skuteč 1 ks
Velké Meziříčí 2 ks
Bystřice 1 ks
Mohelnice 1 ks
Velká Bíteš 1 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595035721232

BOCHEMIT Dřevosan hnědý 5 kg


Impregnační přípravek na ochranu stavebního dřeva v interiéru i exteriéru. 1Kg přípravku ošetří až 25m2.


• Spolehlivě chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami (dřevomorka), hmyzem (červotoč, tesařík) i plísněmi.
• Výrobek je určený především pro ošetřování dřeva přímo na stavbě.
• Vodou ředitelný tekutý impregnační přípravek určený pro preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním v interiéru i exteriéru.

Charakteristika produktu:
• Dlouhodobá preventivní ochrana dřeva
• Vodou ředitelný
• Určený pro interiéry i exteriéry
• Preventivně účinný pro dřevo v třídách použití 1, 2 a 3 (ČSN EN 335)
• Testován podle evropských technických norem (EN 113, EN 839, EN 46, EN 73, EN 84)
• Vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001 a 14001

Oblasti použití:
• Preventivní ochrana stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám jako jsou dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoč a proti plísním
• Povrchové ošetření dřevěných střešních konstrukcí, obkladů, podlah, konstrukčních dřevěných dílů, štítů, venkovních podhledů, zahradních staveb

Vlastnosti a vzhled ošetřeného dřeva:
• Výrobek po naředění vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo nezapáchá.
• Bezbarvá varianta nemění vzhled ošetřeného dřeva.

Aplikace:
• Nátěr
• Postřik
• Máčení

Technologické aplikační postupy:
• Před použitím promíchejte!
• Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka a starých nátěrů.
• Nelze aplikovat na mokrý nebo promrzlý podklad.
• Při aplikaci máčením závisí doba máčení vedle opracování (od pily, hoblování) především na vlhkosti dřeva.
• Je nutné si dobu máčení ověřit (vážením ošetřeného dřeva nebo úbytkem aplikačního roztoku).
• Opakované nánosy se provádí vždy až po zaschnutí předchozího.
• Ošetřené dřevo vystavené venkovní povětrnosti je vhodné chránit před popraskáním vhodným dekorativním nátěrem (lazury, laky ředitelné vodou nebo rozpouštědly), např. přípravkem Bochemit Estetik.
• Bochemit Dřevosan se při teplotě +20 °C až 30 °C ve dřevě fixuje do tří hodin.
• Při nižší teplotě (+19 °C až +5 °C) se doba fixace prodlužuje až na 24 hodin.
• Bochemit Dřevosan není určen pro ošetření dřevěného nábytku, hraček a dřeva, které je určené k přímému styku s potravinami, krmivy nebo pitnou vodou.
• Použité nářadí nutno ihned po aplikaci umýt vodou.

Životnost provedené ochrany:
• Nedojde-li k mechanickému narušení povrchu ošetřeného dřeva, je životnost v interiéru časově neomezená (doporučené provedení prohlídky, event. opakované ošetřen)

Jiné informace:
Biocidní přípravek – používejte jej bezpečně!
Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu výrobku.

Spotřeba:
• 1 kg koncetrátu = 25 m2 (interiér); 13,3 m2 (exteriér)

Specifikace:
• Výrobce: Bochemie
• Značka: Bochemit
• Označení produktu: 2700124
• EAN: 8595035721232
• Balení: 5 kg

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Přípravek na ochranu dřeva / prostředek na ochranu dřeva / ochrana dřeva proti houbám / nátěr na ochranu dřeva