ČESKÝ STAVITEL Čistič PU pěny ČS 500 ml

107,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 10 ks
Choceň 8 ks
Havlíčkův Brod 9 ks
Tišnov 2 ks
Skuteč 3 ks
Mohelnice 5 ks
Nové Město 5 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595035727883

ČESKÝ STAVITEL Čistič PU pěny ČS 500 ml


Čistí aplikační pistole a odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu.


ČISTIČ PU PĚNY 500 mlje čistí aplikační přípravek ve spreji, který odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu.
• Rychle rozpouští nevytvrzený polyuretan, nezanechává lepivý povrch, neobsahuje freony.
• Součástí je rozprašovací aplikátor pro snadné čištění běžných předmětů.
• Na dózu lze našrubovat aplikační pistoli, je vybavena NBS závitem.
• Čističem lze odstranit zbytky nevytvrzené polyuretanové pěny, čistit ventily a aplikačních částí NBS pistolí pro montážní PU pěny.
Upozornění: Neodstraňuje vytvrzenou PU pěnu!

Charakteristika:
• Rychle rozpouští nevytvrzený polyuretan
• Nezanechává lepivý povrch
• Neobsahuje freony
• Součástí je rozprašovací aplikátor pro snadné čištění běžných předmětů

Příklady použití:
• Odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny
• Čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí pro montážní PU pěny

Technická data:
• Báze: směs organických rozpouštědel
• Hustota: 781,3 kg/m3
• Konzistence: kapalina ve spreji
• Teplota okolí pro aplikaci: +5 až +35 °C
• Doba odstranění znečištění: 5 – 30 s (závisí na znečištění, event. proces zopakovat).
• Hořlavost: extrémně hořlavý
• Balení: dóza 500 ml
• Skladovatelnost: 36 měsíců v původním uzavřeném obalu, při teplotách +5 °C až 25 °C

Pracovní postup:
Čištění NBS pistole
• Vypotřebovanou dózu pistolové polyuretanové pěny odšroubujte od pistole NBS (otvor prázdné dózy držte od těla)
• Dózu s Čističem PU pěny 500 důkladně protřepejte
• Našroubujte Čistič PU pěny 500 na pistoli NBS
• Zmáčknutím spouště naplňte pistoli čističem
• Nechejte působit 10 – 12 minut
• Zmáčkněte spoušť a opakovaně naplňte pistoli čističem
• Pistole je čistá, když z její trysky vytéká čirý čistič
• Přebytečný čistič setřít utěrkou
• Adaptér pistole NBS doporučujeme ošetřit silikonovým sprejem
• Našroubováním nové dózy s pistolovou PU pěnou a zaplněním vnitřku pistole se odstraní zbytky čističe a pistole je připravena k uskladnění nebo k dalšímu použití
Čištění dalších předmětů
• Na trysku ventilu Čističe PU pěny 500 nasaďte rozprašovací adapter
• Stisknutím spouště uvedete systém k činnosti
• Aplikujte ze vzdálenosti asi 25 – 35 cm

Upozornění:
• Nepoužívejte v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorách.
• Nepoužívejte na materiály, které neodolávají polárním organickým rozpouštědlům (polystyren, …).
• Po použití Čističe PU pěny 500 aplikační pistoli nikdy nemyjte vodou a nerozebírejte ji.
• Již ztvrdlou polyuretanovou pěnu neodstraňujte ostrými předměty.

Čištění:
• Ruce omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Specifikace:
• Výrobce: Metrum
• Značka: Český Stavitel
• Označení produktu: 2708013
• EAN: 8595035727883
• Balení: 500 ml

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Čistič pěny / čistič na pěnu / čistič na PU pěnu / čistič pistole PU pěny / čištič pistole na pěnu / čistič pěnové pistole / čistič pistole na montážní pěnu