DEN BRAVEN Konstrukční PU lepidlo RL 300ml

225,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 1 ks
Havlíčkův Brod 4 ks
Tišnov 5 ks
Mohelnice 17 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.

Parametry produktu:

  • EAN: 8711595026055

DEN BRAVEN Konstrukční PU lepidlo RL 300ml


Pro lepení dřevěných konstrukcí staveb, sendvičových hranolů a trámů, rámů oken a dveří, anebo při použití v nábytkářském průmyslu. Lepení čepových spojů s požadavkem na vysokou pevnost a odolnost proti vodě.


• Lepení izolačních desek z minerální vlny, polystyrenu a dřevěných obkladů na kov, beton a dřevo.
• Neobsahuje rozpouštědla.
• Vynikající odolnost vůči vodě D4 dle EN 204 a B4 dle DIN 68602.

Výhody:
• Po vytvrzení transparentní.
• Odolné vůči vodě dle normy EN 204 D4.
• Pro interiéry i exteriéry.
• Rychlá přilnavost, mírná plnicí schopnost.
• Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje v kombinaci dřevo – dřevo.

Ostatní:
• Otevřený čas cca 30 min, Lisovací čas cca 120 min, Třída namáhání D4 podle ČSN EN 204
Aplikační teplota:
• +5 / +30 °C
Pevnost v tahu:
• 40 kg/cm2 za 2 hodiny, 80 kg/cm2 za 6 hodin, 120kg/cm2 za 24 hodin
Tepelná odolnost:
• -30 / +100 °C (po vytvrzení)
Báze / Materiál:
• Polyuretan
Spotřeba:
• 250 - 400 g/m2

Specifikace:
• Výrobce: Den Braven
• Značka: Den Braven
• Označení produktu: 50910RL
• EAN: 8711595026055, 8595100121462
• Balení: 300ml

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H315 Dráždí kůži. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Konstrukční lepidlo / lepidlo na rámy / lepidlo na konstrukce